Om Vianova

Vianova är en dataplattform som hjälper städer att bättre integrera och hantera delade, anslutna, elektriska och autonoma transportlösningar i stadsmiljö samt möjliggör bättre användning av stadens infrastruktur och främjar säkrare och mer hållbar mobilitet. Vianova har kontor i Paris, Zürich och London.